סרטן השד 30.05.2024

האם יש קשר בין ריכוז תאי CD163 בגידולי שד לבין שרידות?

מהי ההשפעה של ריכוזים גבוהים של תאים מאקרופאגיים מסוג CD163 על שרידות של נשים ממוצאים אתניים שונים וסוגים שונים של גידולי שד?

תאי סרטן השד תחת המיקרוסקופ (אילוסטרציה)
תאי סרטן השד תחת מיקרוסקופ (אילוסטרציה)

מאקרופאגים המקושרים לגידול (Tumor-associated macrophages - TAMs) הם תת אוכלוסיה של תאי מערכת החיסון השכיחים בסביבה המיקרוסקופית של הגידול ויכולים לשמש כמוקד טיפולי עבור סרטן שד. כיוון שכך, חשוב לאפיין את אוכלוסיית התאים השונה בתת סוגים שונים של גידולים וכן את תבניות ההתאמה למאפיינים דמוגרפיים ופרוגנוסטיים ולתוצאי סרטן שד.

החוקרים בחנו מאקרופאגים מסוג CD163+ בהקשר של משתנים קלינופתלוגיים ותוצאי סרטן שד מתוך מאגר הנתונים של Women’s Circle of Health Study and Women’s Circle of Health Follow-up Study, אשר כלל בעיקר נשים ממוצא אתני שחור עם סרטן שד.

החוקרים בחנו 611 דגימות של סרטן שד פולשני (507 מנשים ממוצא אתני שחור ו-104 משנים ממוצא אתני לבן) שעברו צביעה אימונוהיסטוכימית של מערך מיקרו רקמתי ולאחר מכן ניתוח תמונה דיגיטלית.

מודלים של רגרסיה רב-משתנית לסיכונים יחסיים על שם COX בוצעו לצורך הערכה של יחסי סיכונים של שרידות כוללת (Overall Survival - OS) ושרידות מסוימת לסרטן שד (Breast Cancer Specific Survival - BCSS) עבור 546 מקרים עם מידע שרידות זמין (משך מעקב חציוני של 9.68 שנים, טווח בין-רבעוני של 7.43-12.33).

תוצאות המחקר הדגימו כי נשים עם סרטן שד שלילי לכל הסמנים הדגימו OS טוב יותר ככל שריכוז המאקרופאגים מסוג CD163+ המוסננים בגידול היה גבוה יותר, במודל מתוקנן לפי גיל (Q3 לעומת Q1: יחס סיכונים של 0.36, רווח בר-סמך של 95%, 0.16-0.83) ובמודל עם תקנון מלא (Q3 לעומת Q1: יחס סיכונים של 0.3, רווח בר-סמך של 95%, 0.12-0.73(. קשר דומה, אך לא מובהק סטטיסטית, הודגם עבור BCSS.

הסננה של תאים מאקרופאגיים בגידולי שד מסוג לומינלי ו-HER2+ לא נמצאה קשורה לשינוי ב-OS או BCSS. במודל רגרסיה רב-משתנית מתוקנן לפי גיל, תת סוג, דרגה וגודל השאת לא נמצא הבדל מובהק בין צפיפות תאים מאקרופאגיים מסוג CD163+ בין נשים ממוצא אתני שחור לעומת לבן (שיעור סיכונים של 0.88, רווח בר-סמך של 95%, 0.71-1.1).

מסקנת החוקרים היתה כי בניגוד למחקרים קודמים בנושא, במחקר זה הודגם כי ריכוז גבוה יותר של תאים מאקרופאגיים מסוג CD163+ בגידול נמצא קשור לשיפור ב-OS וב-BCSS עבור נשים עם סרטן שד שלילי לסמנים.

מקור:

Omilian, A.R., Cannioto, R., Mendicino, L. et al. CD163+ macrophages in the triple-negative breast tumor microenvironment are associated with improved survival in the Women’s Circle of Health Study and the Women’s Circle of Health Follow-Up Study. Breast Cancer Res 26, 75 (2024). https://doi.org/10.1186/s13058-024-01831-8

נושאים קשורים:  סרטן שד שלילי לסמנים,  מאקרופאגים מסוג CD163+,  הסננת תאים,  סביבה מיקרוסקופית,  שרידות כוללת,  שרידות מסוימת לסרטן שד.
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו